ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม Blog

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม Blog เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Assignment 1

                                                                             แบบทดสอบ 2 ข้อ

1).จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของนักศึกษาเอง

1.1 เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยในการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล แม้กระทั้งสิ่งของที่จับต้องได้ เช่นกระบวนการการทำงานต่างๆ

1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา การสื่อสารโทรคมนาคม

1.3 เทคโนโลยีการสื่อสาร ( Communication technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารคนส่วนใหญ่จะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยงข้องกับเครื่องมือ อุปรกรณ์ใหม่ๆที่ทันสมัย มีราคาแพง มีระดับขบวนการทำงานที่ยุ่งยาก นำมาใช้กับการทำงาน ทำให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป


2. Cyber Bully หมายถึง การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ การประทุษร้ายทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายผ่านการใช่สื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง  เช่น การส่งอีเมล์ การส่งข้อความ บล็อก ชุมชนออนไลน์ Message โทรศัพท์ สิ่งที่นักเลงไซเบอร์ตั้งใจคือความต้องการเป็น ศตูรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น